Tag Archive: Arts


On Living by Nâzım Hikmet

ON LİVİNG
Living is no laughing matter:
You must take it seriously.
So much so and to such a degree
that, for example, your hands tied
behind your back,
your back to the wall
or else in a laboratory
in your white coat and safety glasses,
you can die for people –
even for people whose faces you’ve
never seen,
even though you know living
is the most real, most beautiful
thing.
I mean, you must take living so
seriously
that even at seventy, for example, you’ll
plant olive trees –
and not for your children, either,
but because, although you fear death you
don’t believe it,
because living, I mean, weighs heavier.”
― Nâzım Hikmet

basel13

Advertisements

Because you are alive, everything is possible.

Thich Nhat Hanh

17457652_10212957982012147_7777067107017835874_n

“There is no must in art because art is free”

_Wassily Kandinsky

 

12357534_1667842253474445_1951569403_n(1)

Hegel (öl. 1831), XIX. yüzyılın başlarında verdiği Estetik derslerinde renklerden söz ederken ilginç bir hususa dikkat çeker, ve “Yeşil” der;
— sarı ile mavi”nin karışmasıyla oluşan bir renktir, ancak [yeşilde] her iki rengin karşıtlığı etkisiz hâle gelmiştir.” (Das Grün ist zwar auch eine aus der Gelb und Blau gemischte Farbe, aber es ist eine einfache Neutralisation dieser Gegensätze.)

Sarı ile mavi arasındaki karşıtlık nasıl tasavvur ediliyor olmalı ki bu iki renk bir araya geldiğinde (birbirine karıştığında), hemen karşıtlığın etkisinin ortadan kalktığına hükmolunmakta?

Karşıtlığın olduğu her yerde hareket var demektir, ve o hâlde sarı ile mavi”nin birleşmesi sadece bu iki rengin karşıtlığını değil, aynı zamanda hareketini de durduruyor olmalı.

Bu yorumda renklere özgü bir hareketin tasavvur edildiği açık. Hareketin ve kaçınılmaz olarak sükûnun.

Hegel”in açıklamasında ”Neutralisation” kelimesi geçiyor.

Ben bu terimden, sarı ile mavi arasındaki diyalektik karşıtlığın solması/sönmesi, yani yeni bir anlamın ortaya çıkması (sentez) neticesini çıkarıyorum.

Yani hareketin her iki biçimi de sona ermekte. Fiil de, infial de. Etki de, edilgi de. Yani bence, eylemin eril ve dişil formları da.

Sarı ve mavideki karşıtlık, keskinlik, kesinlik yeşil”de yoktur. Yani hareket. Yeşil bu açıdan bakıldığında sükun”u, dinginliği temsil eder. Sanki geçmiş yeşil renklidir.

Garip ama öyle.

* * *
V. Kandinsky (öl. 1944), XX. yüzyılın başında, yani Hegel”in Estetik derslerinden yaklaşık bir asır sonra, renklerin hareketini açıklamak maksadıyla iki terim kullanır:

1) exzentrisch

2) konzentrisch

Yani Kandinsky”ye göre, renkler merkezden çevreye doğru hareket eder, ya da çevreden merkeze doğru.

Bakınız, kendisi renklerin (sarı ile mavi”nin) karşıt yönlere hareketini nasıl açıklıyor:

— “Aynı büyüklükte iki daire çizilip birini sarıyla, ötekini maviyle doldurursak —daha dikkatimizi kısa bir süre bu daireler üstünde toplar toplamaz— sarının ışın yaydığını, merkezden bir haraket alarak neredeyse gözle görülür biçimde insana yaklaştığını farkederiz. Oysa mavi merkezde toplanan bir hareket geliştirir (kabuğuna büzülen bir salyongoz gibi) ve insandan uzaklaşır. Birinci daire fırlayıp göze batar, ikincisi gözü derine çeker.”

Acaba, çevreden merkeze doğru hareket eden sarı ile merkezden çevreye doğru hareket eden mavi”yi birbirine karıştırdığımızda elde edeceğimiz yeşil rengin hareketle ilişkisi nasıl olacaktır?

Daha basit bir biçimde soracak olursak, karşıt yöndeki iki hareketler çarpışması nasıl sonlanır?

Kandinsky böyle bir soruyu şöyle cevaplıyor:

— “… birbirine karşıt iki hareket birbirini yok ederler, böylece tam bir hareketsizlik ve sükûn meydana gelir. Yeşil zuhur eder. (… volle Unbeweglickeit und Ruhe entsteht. Es entsteht Grün.)

Görüldüğü üzere, Kandinsky de —tıpkı Hegel gibi— sarı ile mavi”ye özgü hareketliliğin yeşilde sükûna dönüşüp etkisizleştiğine işaret etmektedir.

Yeşil, doğanın rengi. Sükûnun. Hareketsizliğin. Sadece harekete değil, hareketin miktarına da muhalif. Yani hız ve sürate.

* * *
Yaş ve yeşil aynı kökten gelir. Kökeninde tazelik mânâsı var. Yeşilin doğayı temsil etmesi de doğanın tazeliğini ve diriliğini temsil etmesi anlamına gelir. Yani yaşamı.

Yaşamda tazelik, dirilik ve süreklilik bulunuyor. Bu yönüyle belki ölümün karşıtı gibi ama yeşil aynı zamanda türbelerin, mezarlıkların da rengi. Hatta ölümün.

Müslüman bilincinin ölümü yeşillikler içinde tasavvur etmesi boşuna değildir. Yeşil cennetin rengidir çünkü. Yani, yeni yaşamın.

Ölüm insanın yeni yaşama açılan kapısı olduğundan ötürü, öncesini değil, sonrasını temsil eder. Yeniden dirilişi.

Yeşilin sükûneti telkin etmesi de yeniden dirilişin, uykudan uyanışın gerçek bir sükûnet anlamı taşımasındandır. Bence.

(Not: Mesele yorumda tafsilatı hakkediyor ama benim hâlim o kadarına müsait değil.)

* * *
Acaba, yeşil, insanın olgunluğunu, ahlâk ve edeb sahibi oluşunu da sembolize eder mi?

Niçin olmasın?

Hatırıma, rahmetli babaanneciğimin zaman zaman söylediği bir tekerleme geliyor:

— “Dışarıdan gördüm yeşil türbe/İçine girdim estağfirullah tövbe!”

Burada yeşil”le türbe”nin yanyana gelmesi gayet manidar. Çünkü bu yeşil türbe gerçekte insanı temsil ediyor. İnsanın dışarıdan görünüşünü. Sükûnetini, edebini, ahlâkını.

Fakat insana biraz yakından bakınca, sırrına ve hakikatine biraz yaklaşınca, karşılaşılan manzara, ziyaretçisine “Estağfirullah, gördüğüme göreceğime tevbeler olsun!” dedirtebilir.

Yeşil ve yeşillik çoğunlukla aldatıcıdır da ondan.

Ey talib, sakın unutma, hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

Dücane Cündioğlu, Ölümün Dört Rengi

Oil painting by Azhykmaa

Oil painting by Azhykmaa

William Golding: Art As Discovery

“When I did as I was told; when I drew and painted in obedience I was praised judiciously. I would make a good teacher, perhaps, a man who knew all the ropes and understood why each thing must be done. Set a problem, and I could produce the straight, the safe academic answer. Yet sometimes I would feel myself connected to the well inside me and then I broke loose. There would come into my whole body a feeling of passionate certainty. Not that – but this! Then I would stand the world of appearances on its head, would reach in and down, would destroy savagely and re-create – not for painting or precisely for art with a capital A, but for this very concrete creation itself. If, like Philip and Diogenes, I had been looking for an honest man in my own particular racket I should have found him then he would have been myself. Art is partly communication but only partly. The rest is discovery. I have always been the creature of discovery.”
-William Golding “Free Fall”

selfportrit-free fall-wtercolor-ink

selfportrit-free fall-wtercolor-ink

Try not to resist the changes that comes your way.
Instead let life live through you.
And do not worry that your life is turning upside down.
How do yo know that the side you are used to is better than the one to come?

– Shams of Tabrizi

watercolor on paper-portrait-resist

watercolor on paper-portrait-resist

Do not feel Lonely
The entire universe is inside you.
~Rumi

watercolor on paper-selfportrait-do not feel  lonely

watercolor on paper-selfportrait-do not feel lonely

“You don’t love someone for their looks, or their clothes, or for their fancy car, but because they sing a song only you can hear.”
― Oscar Wilde

watercolor on paper-selfportrait

watercolor on paper-selfportrait

“Educating the mind without educating the heart is no education at all.”

Aristotle

watercolor-humeur

watercolor-humeur

“Your task is not to seek for love,
but merely to seek
and find all the barriers
within yourself
that you have built against it.”

RUMİ

Watercolor-Annecy-France

Watercolor-Annecy-France

You amuse me with your touch
although I can’t see your hands.
You have kissed me with tenderness
although I haven’t seen your lips
You are hidden from me.
But it is you who keeps me alive
Perhaps the time will come
when you will tire of kisses
I shall be happy
even for insults from you
I only ask that you
keep some attention on me.
Rumi

watercolor-kiss

watercolor-kiss

You amuse me with your touch
although I can’t see your hands.
You have kissed me with tenderness
although I haven’t seen your lips
You are hidden from me.
But it is you who keeps me alive
Perhaps the time will come
when you will tire of kisses
I shall be happy
even for insults from you
I only ask that you
keep some attention on me.
Rumi

Watercolor on paper

Watercolor on paper

There comes a holy
and transparent time
when every touch
of beauty
opens the heart
to tears.
This is the time
the Beloved of heaven
is brought tenderly on earth.
This is the time
of the opening
of the Rose.
Rumi

Watercolor on paper

Watercolor on paper

“To define is to limit.”

~Oscar Wilde

Watercolor on paper - portrait undefined

Watercolor on paper – portrait undefined

It is Love -Teapot

It is Love that brings Happiness to People.
It is Love that gives Joy to Happiness.
~Rumi

 

Watercolor - TEA TİME

Watercolor – TEA TİME

 

“A man should hear a little music, read a little poetry, and see a fine picture every day of his life, in order that worldly cares may not obliterate the sense of the beautiful which God has implanted in the human soul.”

Johann Wolfgang von Goethe

Watercolor on paper- Birds

Watercolor on paper- Birds

ANLAR by Jorge Luis Borges

Eger,yenıden başlayabilseydim yaşamaya,
İkincisinde daha çok hata yapardım.
Kusursuz olmaya çalışmaz,sırtüstü yatardım.
Neşeli olurdum, ilkinde olmadıgım kadar,
Çok az şeyi
Ciddiyetle yapardım.
Temizlik sorun bile olmazdı asla.
Daha çok riske girerdim.
Seyahat ederdim daha fazla.
Daha çok güneş doguşu izler,
Daha çok dağa tırmanır,daha çok nehirde yüzerdim.
Görmedigim bir çok yere giderdim.
Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye.
Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine.
Yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardandım.
Yeniden başlayabilseydim eger,yalnız mutlu anlarım olurdu.
Farkında mısınız bilmem. yaşam budur zaten.
Anlar,sadece anlar.Siz de anı yaşayın.
Hiçbir yere yanında su,şemsiye ve paraşüt almadan,
Gitmeyen insanlardandım ben.
Yeniden başlayabilseydim eger,hiçbir şey taşımazdım.
Eger yeniden başlayabilseydim,
İlkbaharda pabuçlarımı fırlatır atardım.
Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla.
Bilinmeyen yollar keşfeder,güneşin tadına varır,
Çocuklarla oynardım,bir şansım olsaydı eger.
Ama işte 85’indeyim ve biliyorumn…
ÖLÜYORUM….
Arjantin-1985

Jorge Luis Borges

Venice- watercolor on paper

Venice- watercolor on paper

There is a place…

“There is a place where voices sing your beauty;
a place where every breath carves your image in my soul.”

~Rumi

Watercolor-Venice

Watercolor-Venice

Caravaggio

Caravaggio

Michelangelo Merisi left his birth town of Caravaggio in the north of Italy to study as an apprentice in nearby Milan. In 1593 he moved to Rome, impatient to use his talents on the biggest stage possible.

Caravaggio’s approach to painting was unconventional. He avoided the standard method of making copies of old sculptures and instead took the more direct approach of painting directly onto canvas without drawing first. He also used people from the street as his models. His dramatic painting was enhanced with intense and theatrical lighting.

Caravaggio’s fate was sealed when in 1606 he killed a man in a duel. He fled to Naples where he attempted to paint his way out of trouble, he became a Knight, but was then imprisoned in Malta and then finally he moved to Sicily. He was pardoned for murder in 1610, but he died of a fever attempting to return to Rome.

Everything Depends on You
by CAN YÜCEL

You are as heavy as the ground pulls you,
As light as your wings flutter..
You are as alive as your heart beats,
As young as your eyes see distance…
You are as good as the people you love,
As bad as the people you hate..
Whatever the color of your eyebrows and your eyes are,
Your color is what the one facing you sees..
Don’t think that what you lived is what you gained:
You are as close to the end as you lived; however long you live,
Your life is as long as you love..
You are as happy as you can smile.
Don’t be sad, know that you will smile as much as you cry
Don’t think that everything is over,
You will be loved as much as you love.
The value nature gives you is in the rise of the sun
And you are as human as the value you give to the one facing you.
If you will lie one day;
Let the one you address believe you as much as the trust for you.
The longing for the loved one is in the moon light,
And you are as close to your love as you long for.
Don’t forget, you are as wet as it rains,
As warm as the sun warms you.
You are as alone as you feel alone
And as strong as you feel strong.
You are as beautiful as you feel beautiful..
This is life!
This is living,
You live as much as you remember this
When you forget this, you feel as cold as every breath you take
And you are forgotten as soon as you forget
A flower is as beautiful as it is watered,
Birds are as sweet as they chitter,
A baby is as baby as it cries.
And you know everything as much as you learn, learn this as well,

YOU ARE LOVED AS MUCH AS YOU LOVE…

Portrait- Everything Depends on You

Watercolor portrait-Everything Depends on You

 

“Well, now
If little by little you stop loving me
I shall stop loving you
Little by little
If suddenly you forget me
Do not look for me
For I shall already have forgotten you

If you think it long and mad the wind of banners that passes through my life
And you decide to leave me at the shore of the heart where I have roots
Remember
That on that day, at that hour, I shall lift my arms
And my roots will set off to seek another land”
Pablo Neruda

Watercolor Aneecy

Watercolor on paper

If I cry, can you hear my voice,
In my lines;
Can you touch,
My tears, with your hands?
I didn’t know that songs were this beautiful,
Whereas words were this insufficient
Before I had this trouble.
There is a place, I know;
It is possible to say everything;
I am pretty close, I can feel;
I can’t tell.

Portrait-watercolor on paper

Portrait-watercolor on paper

 

%d bloggers like this: