Tag Archive: arte


Because you are alive, everything is possible.

Thich Nhat Hanh

17457652_10212957982012147_7777067107017835874_n

Advertisements
I do not love you except because I love you;
I go from loving to not loving you,
From waiting to not waiting for you
My heart moves from cold to fire.
I love you only because it’s you the one I love;
I hate you deeply, and hating you
Bend to you, and the measure of my changing love for you
Is that I do not see you but love you blindly.
Maybe January light will consume
My heart with its cruel
Ray, stealing my key to true calm.
In this part of the story I am the one who
Dies, the only one, and I will die of love because I love you,
Because I love you, Love, in fire and blood.

PABLO NERUDA

 

13219889_10209857715587424_1008891218_n

“I want to touch people with my art. I want them to say ‘he feels deeply, he feels tenderly. ”

~ Vincent Van Gogh

 

13082068_10209690349043365_43280012_n

You amuse me with your touch
although I can’t see your hands.
You have kissed me with tenderness
although I haven’t seen your lips
You are hidden from me.
But it is you who keeps me alive
Perhaps the time will come
when you will tire of kisses
I shall be happy
even for insults from you
I only ask that you
keep some attention on me.
Rumi

 

12362473_761698220626346_42482789_n

I wish I had the courage
To speak of this secret
To tell the world
About this love
Isn’t lack of wanting
Isn’t lack of desire
You are my wanting
My greatest desire
I wish I could speak loud about
This healthy madness
That is to be in your arms
Lost in your kisses
Feeling crazy by desire
I wish I could recite verses
Sing to the four winds
The words that spring
You’re the inspiration
My motivation
I wish I could speak of dreams
Tell my secret desire
Of leaving everything
To live with you
This ulterior desire

 

nu 2

12353484_969853843060289_505954342_n(1)

I want your sun to reach my raindrops

I want your sun to reach my raindrops,
so your heat can raise my soul upward like a cloud

_Rumi

 

12345946_212636495740216_8711385_n(1)

Hegel (öl. 1831), XIX. yüzyılın başlarında verdiği Estetik derslerinde renklerden söz ederken ilginç bir hususa dikkat çeker, ve “Yeşil” der;
— sarı ile mavi”nin karışmasıyla oluşan bir renktir, ancak [yeşilde] her iki rengin karşıtlığı etkisiz hâle gelmiştir.” (Das Grün ist zwar auch eine aus der Gelb und Blau gemischte Farbe, aber es ist eine einfache Neutralisation dieser Gegensätze.)

Sarı ile mavi arasındaki karşıtlık nasıl tasavvur ediliyor olmalı ki bu iki renk bir araya geldiğinde (birbirine karıştığında), hemen karşıtlığın etkisinin ortadan kalktığına hükmolunmakta?

Karşıtlığın olduğu her yerde hareket var demektir, ve o hâlde sarı ile mavi”nin birleşmesi sadece bu iki rengin karşıtlığını değil, aynı zamanda hareketini de durduruyor olmalı.

Bu yorumda renklere özgü bir hareketin tasavvur edildiği açık. Hareketin ve kaçınılmaz olarak sükûnun.

Hegel”in açıklamasında ”Neutralisation” kelimesi geçiyor.

Ben bu terimden, sarı ile mavi arasındaki diyalektik karşıtlığın solması/sönmesi, yani yeni bir anlamın ortaya çıkması (sentez) neticesini çıkarıyorum.

Yani hareketin her iki biçimi de sona ermekte. Fiil de, infial de. Etki de, edilgi de. Yani bence, eylemin eril ve dişil formları da.

Sarı ve mavideki karşıtlık, keskinlik, kesinlik yeşil”de yoktur. Yani hareket. Yeşil bu açıdan bakıldığında sükun”u, dinginliği temsil eder. Sanki geçmiş yeşil renklidir.

Garip ama öyle.

* * *
V. Kandinsky (öl. 1944), XX. yüzyılın başında, yani Hegel”in Estetik derslerinden yaklaşık bir asır sonra, renklerin hareketini açıklamak maksadıyla iki terim kullanır:

1) exzentrisch

2) konzentrisch

Yani Kandinsky”ye göre, renkler merkezden çevreye doğru hareket eder, ya da çevreden merkeze doğru.

Bakınız, kendisi renklerin (sarı ile mavi”nin) karşıt yönlere hareketini nasıl açıklıyor:

— “Aynı büyüklükte iki daire çizilip birini sarıyla, ötekini maviyle doldurursak —daha dikkatimizi kısa bir süre bu daireler üstünde toplar toplamaz— sarının ışın yaydığını, merkezden bir haraket alarak neredeyse gözle görülür biçimde insana yaklaştığını farkederiz. Oysa mavi merkezde toplanan bir hareket geliştirir (kabuğuna büzülen bir salyongoz gibi) ve insandan uzaklaşır. Birinci daire fırlayıp göze batar, ikincisi gözü derine çeker.”

Acaba, çevreden merkeze doğru hareket eden sarı ile merkezden çevreye doğru hareket eden mavi”yi birbirine karıştırdığımızda elde edeceğimiz yeşil rengin hareketle ilişkisi nasıl olacaktır?

Daha basit bir biçimde soracak olursak, karşıt yöndeki iki hareketler çarpışması nasıl sonlanır?

Kandinsky böyle bir soruyu şöyle cevaplıyor:

— “… birbirine karşıt iki hareket birbirini yok ederler, böylece tam bir hareketsizlik ve sükûn meydana gelir. Yeşil zuhur eder. (… volle Unbeweglickeit und Ruhe entsteht. Es entsteht Grün.)

Görüldüğü üzere, Kandinsky de —tıpkı Hegel gibi— sarı ile mavi”ye özgü hareketliliğin yeşilde sükûna dönüşüp etkisizleştiğine işaret etmektedir.

Yeşil, doğanın rengi. Sükûnun. Hareketsizliğin. Sadece harekete değil, hareketin miktarına da muhalif. Yani hız ve sürate.

* * *
Yaş ve yeşil aynı kökten gelir. Kökeninde tazelik mânâsı var. Yeşilin doğayı temsil etmesi de doğanın tazeliğini ve diriliğini temsil etmesi anlamına gelir. Yani yaşamı.

Yaşamda tazelik, dirilik ve süreklilik bulunuyor. Bu yönüyle belki ölümün karşıtı gibi ama yeşil aynı zamanda türbelerin, mezarlıkların da rengi. Hatta ölümün.

Müslüman bilincinin ölümü yeşillikler içinde tasavvur etmesi boşuna değildir. Yeşil cennetin rengidir çünkü. Yani, yeni yaşamın.

Ölüm insanın yeni yaşama açılan kapısı olduğundan ötürü, öncesini değil, sonrasını temsil eder. Yeniden dirilişi.

Yeşilin sükûneti telkin etmesi de yeniden dirilişin, uykudan uyanışın gerçek bir sükûnet anlamı taşımasındandır. Bence.

(Not: Mesele yorumda tafsilatı hakkediyor ama benim hâlim o kadarına müsait değil.)

* * *
Acaba, yeşil, insanın olgunluğunu, ahlâk ve edeb sahibi oluşunu da sembolize eder mi?

Niçin olmasın?

Hatırıma, rahmetli babaanneciğimin zaman zaman söylediği bir tekerleme geliyor:

— “Dışarıdan gördüm yeşil türbe/İçine girdim estağfirullah tövbe!”

Burada yeşil”le türbe”nin yanyana gelmesi gayet manidar. Çünkü bu yeşil türbe gerçekte insanı temsil ediyor. İnsanın dışarıdan görünüşünü. Sükûnetini, edebini, ahlâkını.

Fakat insana biraz yakından bakınca, sırrına ve hakikatine biraz yaklaşınca, karşılaşılan manzara, ziyaretçisine “Estağfirullah, gördüğüme göreceğime tevbeler olsun!” dedirtebilir.

Yeşil ve yeşillik çoğunlukla aldatıcıdır da ondan.

Ey talib, sakın unutma, hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

Dücane Cündioğlu, Ölümün Dört Rengi

Oil painting by Azhykmaa

Oil painting by Azhykmaa

Last night as I was sleeping,
I dreamt—marvelous error!—
that a spring was breaking
out in my heart.
I said: Along which secret aqueduct,
Oh water, are you coming to me,
water of a new life
that I have never drunk?

Last night as I was sleeping,
I dreamt—marvelous error!—
that I had a beehive
here inside my heart.
And the golden bees
were making white combs
and sweet honey
from my old failures.

Last night as I was sleeping,
I dreamt—marvelous error!—
that a fiery sun was giving
light inside my heart.
It was fiery because I felt
warmth as from a hearth,
and sun because it gave light
and brought tears to my eyes.

Last night as I slept,
I dreamt—marvelous error!—
that it was God I had
here inside my heart.

You can study God through everything and everyone in the universe, because God is not confined in a mosque, synagogue or church. But if you are still in need of knowing where exactly His abode is, there is only one place to look for him: in the heart of a true lover.

_Shams Tabrizi

watercolor on paper

watercolor on paper

William Golding: Art As Discovery

“When I did as I was told; when I drew and painted in obedience I was praised judiciously. I would make a good teacher, perhaps, a man who knew all the ropes and understood why each thing must be done. Set a problem, and I could produce the straight, the safe academic answer. Yet sometimes I would feel myself connected to the well inside me and then I broke loose. There would come into my whole body a feeling of passionate certainty. Not that – but this! Then I would stand the world of appearances on its head, would reach in and down, would destroy savagely and re-create – not for painting or precisely for art with a capital A, but for this very concrete creation itself. If, like Philip and Diogenes, I had been looking for an honest man in my own particular racket I should have found him then he would have been myself. Art is partly communication but only partly. The rest is discovery. I have always been the creature of discovery.”
-William Golding “Free Fall”

selfportrit-free fall-wtercolor-ink

selfportrit-free fall-wtercolor-ink

“Whatever you resist you become. If you resist anger, you are always angry. If you resist sadness, you are always sad. If you resist suffering, you are always suffering. If you resist confusion,you are always confused. We think that we resist certain states because they are there, but actually they are there because we resist them.”
— Adyashanti

wtaercolor painting  by azhykma

wtaercolor painting by azhykma

Art of Tea

“The ‘art of tea’ is a spiritual force for us to share.”

~ Alexandra Stoddard

watercolor on paper - teapot

watercolor on paper – teapot

“If you want to awaken all of humanity,
then awaken all of yourself,
if you want to eliminate the suffering in the world,
then eliminate all that is negative in yourself.
Truly, the greatest gift you have to give is that
of your own self-transformation.”

— Lao Tzu

watercolor on paper - selfportrait

watercolor on paper – selfportrait

This love is the rose that blooms forever.
~Rumi

watercolor on paper - selfportrait - love

watercolor on paper – selfportrait – love

HIDDEN MUSIC by RUMİ

You are searching the world for
treasure but the real treasure is
yourself. If you are tempted by
bread, you will find only bread.
What you seek for you become.

Your earthly lover can be very
charming and coquettish but never
very faithful. The true lover is the
one who on your final day
opens a thousand doors.

watercolor on paper by azhykmaa

watercolor on paper by azhykmaa

“Through my love for you,
I want to express my love for the whole cosmos,
the whole of humanity, and all beings.
By living with you,
I want to learn to love everyone and all species.
If I succeed in loving you,
I will be able to love everyone and
all species on Earth… This is the real message of love.”

~ Thích Nhất Hạnh, Teachings on Love

watercolor-selfportrait-the real message of love

watercolor-selfportrait-the real message of love

“Your vision will become clear only
when you can look into your own heart.
Who looks outside, dreams;
who looks inside, awakes.”
~ Carl Jung

watercolor on paper - selfportrait

watercolor on paper – selfportrait

“Love means to reach for the sky
and with every breath to tear a
hundred veils. Love means to step
away from the ego, to open the eyes
of inner vision and not to take this
world so seriously”
~ Rumi

watercolor - selfportrait

watercolor – selfportrait

You said, “I will go to another land, I will go to another sea.
Another city will be found, a better one than this.
Every effort of mine is a condemnation of fate;
and my heart is — like a corpse — buried.
How long will my mind remain in this wasteland.
Wherever I turn my eyes, wherever I may look
I see black ruins of my life here,
where I spent so many years destroying and wasting.”

You will find no new lands, you will find no other seas.
The city will follow you. You will roam the same
streets. And you will age in the same neighborhoods;
and you will grow gray in these same houses.
Always you will arrive in this city. Do not hope for any other —
There is no ship for you, there is no road.
As you have destroyed your life here
in this little corner, you have ruinded it in the entire world.

soft pastel - selfportrait

soft pastel – selfportrait

There’s always a Little Truth behind Every “Just Kidding”,
A Little Knowledge Behind Every “I Don’t Know”,
A Little Emotion behind Every “I Don’t Care”,
A Little Pain behind Every “It’s Okay”.

unknown

drawing on paper

drawing on paper

“True art awakens the
Extraordinary
Ovation”

~ Hafez

watercolor on paper - selfportrait

watercolor on paper – selfportrait

“Because you are alive, everything is possible.”
― Thích Nhất Hạnh

watercolor on paper-selfportrait-everything is possible

watercolor on paper-selfportrait-everything is possible

Whatever happens in your life,
no matter how troubling things might seem,
do not enter the neighbourhood of despair.
Even when all doors remain closed,
God will open up a new path only for you.
Be thankful!
It is easy to be thankful when all is well.
A Sufi is thankful not only for
what he has been given
but also for all that he has been denied.

~ Shams of Tabrizi

Whatever happens in your life

Whatever happens in your life

Your body is away from me
But there is a window open
from my heart to yours.
From this window, like the moon
I keep sending news secretly.
~Rumi

watercolor on paper-selfportrait

watercolor on paper-selfportrait

“Life is the art of drawing without an eraser.”
John W. Gardner

drawing-selfportrait

drawing-selfportrait

A good artist lets his intuition

“A good traveler has no fixed plans
and is not intent upon arriving.
A good artist lets his intuition
lead him wherever it wants.”

~ Laozi

drawing - portrait - a good artist

drawing – portrait – a good artist

POUR FAIRE LE PORTRAIT D’UN OISEAU

Peindre d’abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d’utile
pour l’oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l’arbre
sans rien dire
sans bouger…
Parfois l’oiseau arrive vite
mais il peut aussi bien mettre de longues années
avant de se décider
Ne pas se décourager
attendre
attendre s’il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur de l’arrivée de l’oiseau
n’ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
Quand l’oiseau arrive
s’il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l’oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le pinceau
puis
effacer un à un les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l’oiseau
Faire ensuite le portrait de l’arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l’oiseau
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été
et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter
Si l’oiseau ne chante pas
c’est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais s’il chante c’est bon signe
signe que vous pouvez signer
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l’oiseau
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
Jacques Prévert

soft pastel-pour faire le portrait d'un oiseau

soft pastel-pour faire le portrait d’un oiseau

I have sent you my invitation, the note inscribed on the palm of my hand by the fire of living. Don’t jump up and shout, “Yes, this is what I want! Let’s do it!” Just stand up quietly and dance with me.

Show me how you follow your deepest desires, spiralling down into the ache within the ache. And I will show you how I reach inward and open outward to feel the kiss of the Mystery, sweet lips on my own, everyday.

Don’t tell me you want to hold the whole world in your heart. Show me how you turn away from making another wrong without abandoning yourself when you are hurt and afraid of being unloved.

Tell me a story of who you are,
And see who I am in the stories I am living. And together we will remember that each of us always has a choice.

Don’t tell me how wonderful things will be . . . some day. Show me you can risk being completely at peace, truly OK with the way things are right now in this moment, and again in the next and the next and the next. . .

I have heard enough warrior stories of heroic daring. Tell me how you crumble when you hit the wall, the place you cannot go beyond by the strength of your own will. What carries you to the other side of that wall, to the fragile beauty of your own humanness?

And after we have shown each other how we have set and kept the clear, healthy boundaries that help us live side by side with each other, let us risk remembering that we never stop silently loving those we once loved out loud.

Take me to the places on the earth that teach you how to dance, the places where you can risk letting the world break your heart. And I will take you to the places where the earth beneath my feet and the stars overhead make my heart whole again and again.

Show me how you take care of business without letting business determine who you are. When the children are fed but still the voices within and around us shout that soul’s desires have too high a price, let us remind each other that it is never about the money.

Show me how you offer to your people and the world the stories and the songs you want our children’s children to remember, and I will show you how I struggle not to change the world, but to love it.

Sit beside me in long moments of shared solitude, knowing both our absolute aloneness and our undeniable belonging. Dance with me in the silence and in the sound of small daily words, holding neither against me at the end of the day.

And when the sound of all the declarations of our sincerest intentions has died away on the wind, dance with me in the infinite pause before the next great inhale of the breath that is breathing us all into being, not filling the emptiness from the outside or from within.

Don’t say, “Yes!”
Just take my hand and dance with me.

Oriah Mountain Dreamer

watercolor on paper-wolf-the dance

watercolor on paper-wolf-the dance

Let yourself be drawn
by the stronger pull of
what you truly love.

~Rumi

watercolor on paper-portrait-what you truly love

watercolor on paper-portrait-what you truly love

Don’t grieve.
Anything you lose
comes round in another form..

~Rumi

watercolor on paper-selfportrait-don’t grieve

watercolor on paper-selfportrait-don’t grieve

When you seek Love
with all your Heart,
you shall find its echoes in the universe.
~Rumi

watercolor on paper-selfportrait-seeking love

watercolor on paper-selfportrait-seeking love

Be empty of worrying…
Why do you stay in prison
when the door is so wide open?
Move outside the tangle of fear-thinking.
~Rumi

watercolor on paper-portrait-empty

watercolor on paper-portrait-empty

I am nowhere again

When it’s cold and raining,
you are more beautiful.
And the snow brings me
even closer to your lips.
The inner secret, that which was never born,
you are that freshness, and I am with you now.
I can’t explain the goings,
or the comings. You enter suddenly,
and I am nowhere again.
Inside the majesty.
~Rumi

watercolor on paper-portrait-I am nowhere again

watercolor on paper-portrait-I am nowhere again

A lover asked his beloved,

Do you love yourself more than you love me?

Beloved replied, I have died to myself and I live for you.

I’ve disappeared from myself and my attributes,

I am present only for you.

I’ve forgotten all my learnings,

but from knowing you I’ve become a scholar.

I’ve lost all my strength, but from your power I am able.

I love myself…I love you.

I love you…I love myself.

watercolor on paper-portrait-bloom

watercolor on paper-portrait-bloom

This love is the rose that blooms forever.
~Rumi

watercolor on paper-portrait-bloom

watercolor on paper-portrait-bloom

Try not to resist the changes that comes your way.
Instead let life live through you.
And do not worry that your life is turning upside down.
How do yo know that the side you are used to is better than the one to come?

– Shams of Tabrizi

watercolor on paper-portrait-resist

watercolor on paper-portrait-resist

Do not feel Lonely
The entire universe is inside you.
~Rumi

watercolor on paper-selfportrait-do not feel  lonely

watercolor on paper-selfportrait-do not feel lonely

“You don’t love someone for their looks, or their clothes, or for their fancy car, but because they sing a song only you can hear.”
― Oscar Wilde

watercolor on paper-selfportrait

watercolor on paper-selfportrait

“I want your sun
to reach my raindrops,
so your heat can raise my soul
upward like a cloud.”
~ Rumi

watercolor on paper-portrait-I want your sun to reach my raindrops

watercolor on paper-portrait-I want your sun to reach my raindrops

The one who truly loves you will set you free.
~Rumi

watercolor on paper-portrait-who truly loves you

watercolor on paper-portrait-who truly loves you

Do not feel Lonely
The entire universe is inside you.
~Rumi

watercolor on paper-portrait-Do not feel Lonely

watercolor on paper-portrait-Do not feel Lonely

All night, a man called “God”
Until his lips were bleeding.
Then his Adversary said, “Hey! Mr Gullible!
… How comes you’ve been calling all night
And never once heard God say, “Here, I AM”?
You call out so earnestly and, in reply, what?
I’ll tell you what. Nothing!”
The man suddenly felt empty and abandoned.
Depressed, he threw himself on the ground
And fell into a deep sleep.
In a dream, he met an angel, who asked,
“Why are you regretting calling out to God?”
The man said, “ I called and called
But God never replied, “Here I AM.”
The Angel explained, “God has said,
“Your calling my name is My reply.
Your longing for Me is My message to you.
All your attempts to reach Me
Are in reality My attempts to reach you.
Your fear and love are a noose to catch Me.
In the silence surrounding every call of “God”
Waits a thousand replies of “Here I AM.”
~ Rumi

watercolor on paper-selfportrait-Your calling my name is My reply

watercolor on paper-selfportrait-Your calling my name is My reply

“Flow with whatever is happening
and let your mind be free.
Stay centered by accepting
whatever you are doing.
This is the ultimate.”

~ Chuang Tzu

watercolor on paper-selfportrait- let your mind be free

watercolor on paper-selfportrait- let your mind be free

Be empty of worrying…
Why do you stay in prison
when the door is so wide open?
Move outside the tangle of fear-thinking.

~Rumi

watercolor on paper-portrait-Why do you stay in prison

watercolor on paper-portrait-Why do you stay in prison

%d bloggers like this: