Category: PAINTING


Because you are alive, everything is possible.

Thich Nhat Hanh

17457652_10212957982012147_7777067107017835874_n

Advertisements

Continue reading

I do not love you except because I love you;
I go from loving to not loving you,
From waiting to not waiting for you
My heart moves from cold to fire.
I love you only because it’s you the one I love;
I hate you deeply, and hating you
Bend to you, and the measure of my changing love for you
Is that I do not see you but love you blindly.
Maybe January light will consume
My heart with its cruel
Ray, stealing my key to true calm.
In this part of the story I am the one who
Dies, the only one, and I will die of love because I love you,
Because I love you, Love, in fire and blood.

PABLO NERUDA

 

13219889_10209857715587424_1008891218_n

What you seek is seeking you.

_Rumi

 

12202203_530732160436658_1935424789_n1

Simurg, painting by Ertuğrul Doğru

“There is no must in art because art is free”

_Wassily Kandinsky

 

12357534_1667842253474445_1951569403_n(1)

You amuse me with your touch
although I can’t see your hands.
You have kissed me with tenderness
although I haven’t seen your lips
You are hidden from me.
But it is you who keeps me alive
Perhaps the time will come
when you will tire of kisses
I shall be happy
even for insults from you
I only ask that you
keep some attention on me.
Rumi

 

12362473_761698220626346_42482789_n

I wish I had the courage
To speak of this secret
To tell the world
About this love
Isn’t lack of wanting
Isn’t lack of desire
You are my wanting
My greatest desire
I wish I could speak loud about
This healthy madness
That is to be in your arms
Lost in your kisses
Feeling crazy by desire
I wish I could recite verses
Sing to the four winds
The words that spring
You’re the inspiration
My motivation
I wish I could speak of dreams
Tell my secret desire
Of leaving everything
To live with you
This ulterior desire

 

nu 2

12353484_969853843060289_505954342_n(1)

Hegel (öl. 1831), XIX. yüzyılın başlarında verdiği Estetik derslerinde renklerden söz ederken ilginç bir hususa dikkat çeker, ve “Yeşil” der;
— sarı ile mavi”nin karışmasıyla oluşan bir renktir, ancak [yeşilde] her iki rengin karşıtlığı etkisiz hâle gelmiştir.” (Das Grün ist zwar auch eine aus der Gelb und Blau gemischte Farbe, aber es ist eine einfache Neutralisation dieser Gegensätze.)

Sarı ile mavi arasındaki karşıtlık nasıl tasavvur ediliyor olmalı ki bu iki renk bir araya geldiğinde (birbirine karıştığında), hemen karşıtlığın etkisinin ortadan kalktığına hükmolunmakta?

Karşıtlığın olduğu her yerde hareket var demektir, ve o hâlde sarı ile mavi”nin birleşmesi sadece bu iki rengin karşıtlığını değil, aynı zamanda hareketini de durduruyor olmalı.

Bu yorumda renklere özgü bir hareketin tasavvur edildiği açık. Hareketin ve kaçınılmaz olarak sükûnun.

Hegel”in açıklamasında ”Neutralisation” kelimesi geçiyor.

Ben bu terimden, sarı ile mavi arasındaki diyalektik karşıtlığın solması/sönmesi, yani yeni bir anlamın ortaya çıkması (sentez) neticesini çıkarıyorum.

Yani hareketin her iki biçimi de sona ermekte. Fiil de, infial de. Etki de, edilgi de. Yani bence, eylemin eril ve dişil formları da.

Sarı ve mavideki karşıtlık, keskinlik, kesinlik yeşil”de yoktur. Yani hareket. Yeşil bu açıdan bakıldığında sükun”u, dinginliği temsil eder. Sanki geçmiş yeşil renklidir.

Garip ama öyle.

* * *
V. Kandinsky (öl. 1944), XX. yüzyılın başında, yani Hegel”in Estetik derslerinden yaklaşık bir asır sonra, renklerin hareketini açıklamak maksadıyla iki terim kullanır:

1) exzentrisch

2) konzentrisch

Yani Kandinsky”ye göre, renkler merkezden çevreye doğru hareket eder, ya da çevreden merkeze doğru.

Bakınız, kendisi renklerin (sarı ile mavi”nin) karşıt yönlere hareketini nasıl açıklıyor:

— “Aynı büyüklükte iki daire çizilip birini sarıyla, ötekini maviyle doldurursak —daha dikkatimizi kısa bir süre bu daireler üstünde toplar toplamaz— sarının ışın yaydığını, merkezden bir haraket alarak neredeyse gözle görülür biçimde insana yaklaştığını farkederiz. Oysa mavi merkezde toplanan bir hareket geliştirir (kabuğuna büzülen bir salyongoz gibi) ve insandan uzaklaşır. Birinci daire fırlayıp göze batar, ikincisi gözü derine çeker.”

Acaba, çevreden merkeze doğru hareket eden sarı ile merkezden çevreye doğru hareket eden mavi”yi birbirine karıştırdığımızda elde edeceğimiz yeşil rengin hareketle ilişkisi nasıl olacaktır?

Daha basit bir biçimde soracak olursak, karşıt yöndeki iki hareketler çarpışması nasıl sonlanır?

Kandinsky böyle bir soruyu şöyle cevaplıyor:

— “… birbirine karşıt iki hareket birbirini yok ederler, böylece tam bir hareketsizlik ve sükûn meydana gelir. Yeşil zuhur eder. (… volle Unbeweglickeit und Ruhe entsteht. Es entsteht Grün.)

Görüldüğü üzere, Kandinsky de —tıpkı Hegel gibi— sarı ile mavi”ye özgü hareketliliğin yeşilde sükûna dönüşüp etkisizleştiğine işaret etmektedir.

Yeşil, doğanın rengi. Sükûnun. Hareketsizliğin. Sadece harekete değil, hareketin miktarına da muhalif. Yani hız ve sürate.

* * *
Yaş ve yeşil aynı kökten gelir. Kökeninde tazelik mânâsı var. Yeşilin doğayı temsil etmesi de doğanın tazeliğini ve diriliğini temsil etmesi anlamına gelir. Yani yaşamı.

Yaşamda tazelik, dirilik ve süreklilik bulunuyor. Bu yönüyle belki ölümün karşıtı gibi ama yeşil aynı zamanda türbelerin, mezarlıkların da rengi. Hatta ölümün.

Müslüman bilincinin ölümü yeşillikler içinde tasavvur etmesi boşuna değildir. Yeşil cennetin rengidir çünkü. Yani, yeni yaşamın.

Ölüm insanın yeni yaşama açılan kapısı olduğundan ötürü, öncesini değil, sonrasını temsil eder. Yeniden dirilişi.

Yeşilin sükûneti telkin etmesi de yeniden dirilişin, uykudan uyanışın gerçek bir sükûnet anlamı taşımasındandır. Bence.

(Not: Mesele yorumda tafsilatı hakkediyor ama benim hâlim o kadarına müsait değil.)

* * *
Acaba, yeşil, insanın olgunluğunu, ahlâk ve edeb sahibi oluşunu da sembolize eder mi?

Niçin olmasın?

Hatırıma, rahmetli babaanneciğimin zaman zaman söylediği bir tekerleme geliyor:

— “Dışarıdan gördüm yeşil türbe/İçine girdim estağfirullah tövbe!”

Burada yeşil”le türbe”nin yanyana gelmesi gayet manidar. Çünkü bu yeşil türbe gerçekte insanı temsil ediyor. İnsanın dışarıdan görünüşünü. Sükûnetini, edebini, ahlâkını.

Fakat insana biraz yakından bakınca, sırrına ve hakikatine biraz yaklaşınca, karşılaşılan manzara, ziyaretçisine “Estağfirullah, gördüğüme göreceğime tevbeler olsun!” dedirtebilir.

Yeşil ve yeşillik çoğunlukla aldatıcıdır da ondan.

Ey talib, sakın unutma, hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

Dücane Cündioğlu, Ölümün Dört Rengi

Oil painting by Azhykmaa

Oil painting by Azhykmaa

You can study God through everything and everyone in the universe, because God is not confined in a mosque, synagogue or church. But if you are still in need of knowing where exactly His abode is, there is only one place to look for him: in the heart of a true lover.

_Shams Tabrizi

watercolor on paper

watercolor on paper

William Golding: Art As Discovery

“When I did as I was told; when I drew and painted in obedience I was praised judiciously. I would make a good teacher, perhaps, a man who knew all the ropes and understood why each thing must be done. Set a problem, and I could produce the straight, the safe academic answer. Yet sometimes I would feel myself connected to the well inside me and then I broke loose. There would come into my whole body a feeling of passionate certainty. Not that – but this! Then I would stand the world of appearances on its head, would reach in and down, would destroy savagely and re-create – not for painting or precisely for art with a capital A, but for this very concrete creation itself. If, like Philip and Diogenes, I had been looking for an honest man in my own particular racket I should have found him then he would have been myself. Art is partly communication but only partly. The rest is discovery. I have always been the creature of discovery.”
-William Golding “Free Fall”

selfportrit-free fall-wtercolor-ink

selfportrit-free fall-wtercolor-ink

Art of Tea

“The ‘art of tea’ is a spiritual force for us to share.”

~ Alexandra Stoddard

watercolor on paper - teapot

watercolor on paper – teapot

“If you want to awaken all of humanity,
then awaken all of yourself,
if you want to eliminate the suffering in the world,
then eliminate all that is negative in yourself.
Truly, the greatest gift you have to give is that
of your own self-transformation.”

— Lao Tzu

watercolor on paper - selfportrait

watercolor on paper – selfportrait

This love is the rose that blooms forever.
~Rumi

watercolor on paper - selfportrait - love

watercolor on paper – selfportrait – love

“Through my love for you,
I want to express my love for the whole cosmos,
the whole of humanity, and all beings.
By living with you,
I want to learn to love everyone and all species.
If I succeed in loving you,
I will be able to love everyone and
all species on Earth… This is the real message of love.”

~ Thích Nhất Hạnh, Teachings on Love

watercolor-selfportrait-the real message of love

watercolor-selfportrait-the real message of love

“Your vision will become clear only
when you can look into your own heart.
Who looks outside, dreams;
who looks inside, awakes.”
~ Carl Jung

watercolor on paper - selfportrait

watercolor on paper – selfportrait

“Love means to reach for the sky
and with every breath to tear a
hundred veils. Love means to step
away from the ego, to open the eyes
of inner vision and not to take this
world so seriously”
~ Rumi

watercolor - selfportrait

watercolor – selfportrait

You said, “I will go to another land, I will go to another sea.
Another city will be found, a better one than this.
Every effort of mine is a condemnation of fate;
and my heart is — like a corpse — buried.
How long will my mind remain in this wasteland.
Wherever I turn my eyes, wherever I may look
I see black ruins of my life here,
where I spent so many years destroying and wasting.”

You will find no new lands, you will find no other seas.
The city will follow you. You will roam the same
streets. And you will age in the same neighborhoods;
and you will grow gray in these same houses.
Always you will arrive in this city. Do not hope for any other —
There is no ship for you, there is no road.
As you have destroyed your life here
in this little corner, you have ruinded it in the entire world.

soft pastel - selfportrait

soft pastel – selfportrait

“True art awakens the
Extraordinary
Ovation”

~ Hafez

watercolor on paper - selfportrait

watercolor on paper – selfportrait

“Because you are alive, everything is possible.”
― Thích Nhất Hạnh

watercolor on paper-selfportrait-everything is possible

watercolor on paper-selfportrait-everything is possible

Whatever happens in your life,
no matter how troubling things might seem,
do not enter the neighbourhood of despair.
Even when all doors remain closed,
God will open up a new path only for you.
Be thankful!
It is easy to be thankful when all is well.
A Sufi is thankful not only for
what he has been given
but also for all that he has been denied.

~ Shams of Tabrizi

Whatever happens in your life

Whatever happens in your life

Your body is away from me
But there is a window open
from my heart to yours.
From this window, like the moon
I keep sending news secretly.
~Rumi

watercolor on paper-selfportrait

watercolor on paper-selfportrait

I have sent you my invitation, the note inscribed on the palm of my hand by the fire of living. Don’t jump up and shout, “Yes, this is what I want! Let’s do it!” Just stand up quietly and dance with me.

Show me how you follow your deepest desires, spiralling down into the ache within the ache. And I will show you how I reach inward and open outward to feel the kiss of the Mystery, sweet lips on my own, everyday.

Don’t tell me you want to hold the whole world in your heart. Show me how you turn away from making another wrong without abandoning yourself when you are hurt and afraid of being unloved.

Tell me a story of who you are,
And see who I am in the stories I am living. And together we will remember that each of us always has a choice.

Don’t tell me how wonderful things will be . . . some day. Show me you can risk being completely at peace, truly OK with the way things are right now in this moment, and again in the next and the next and the next. . .

I have heard enough warrior stories of heroic daring. Tell me how you crumble when you hit the wall, the place you cannot go beyond by the strength of your own will. What carries you to the other side of that wall, to the fragile beauty of your own humanness?

And after we have shown each other how we have set and kept the clear, healthy boundaries that help us live side by side with each other, let us risk remembering that we never stop silently loving those we once loved out loud.

Take me to the places on the earth that teach you how to dance, the places where you can risk letting the world break your heart. And I will take you to the places where the earth beneath my feet and the stars overhead make my heart whole again and again.

Show me how you take care of business without letting business determine who you are. When the children are fed but still the voices within and around us shout that soul’s desires have too high a price, let us remind each other that it is never about the money.

Show me how you offer to your people and the world the stories and the songs you want our children’s children to remember, and I will show you how I struggle not to change the world, but to love it.

Sit beside me in long moments of shared solitude, knowing both our absolute aloneness and our undeniable belonging. Dance with me in the silence and in the sound of small daily words, holding neither against me at the end of the day.

And when the sound of all the declarations of our sincerest intentions has died away on the wind, dance with me in the infinite pause before the next great inhale of the breath that is breathing us all into being, not filling the emptiness from the outside or from within.

Don’t say, “Yes!”
Just take my hand and dance with me.

Oriah Mountain Dreamer

watercolor on paper-wolf-the dance

watercolor on paper-wolf-the dance

Let yourself be drawn
by the stronger pull of
what you truly love.

~Rumi

watercolor on paper-portrait-what you truly love

watercolor on paper-portrait-what you truly love

Don’t grieve.
Anything you lose
comes round in another form..

~Rumi

watercolor on paper-selfportrait-don’t grieve

watercolor on paper-selfportrait-don’t grieve

When you seek Love
with all your Heart,
you shall find its echoes in the universe.
~Rumi

watercolor on paper-selfportrait-seeking love

watercolor on paper-selfportrait-seeking love

Be empty of worrying…
Why do you stay in prison
when the door is so wide open?
Move outside the tangle of fear-thinking.
~Rumi

watercolor on paper-portrait-empty

watercolor on paper-portrait-empty

I am nowhere again

When it’s cold and raining,
you are more beautiful.
And the snow brings me
even closer to your lips.
The inner secret, that which was never born,
you are that freshness, and I am with you now.
I can’t explain the goings,
or the comings. You enter suddenly,
and I am nowhere again.
Inside the majesty.
~Rumi

watercolor on paper-portrait-I am nowhere again

watercolor on paper-portrait-I am nowhere again

A lover asked his beloved,

Do you love yourself more than you love me?

Beloved replied, I have died to myself and I live for you.

I’ve disappeared from myself and my attributes,

I am present only for you.

I’ve forgotten all my learnings,

but from knowing you I’ve become a scholar.

I’ve lost all my strength, but from your power I am able.

I love myself…I love you.

I love you…I love myself.

watercolor on paper-portrait-bloom

watercolor on paper-portrait-bloom

This love is the rose that blooms forever.
~Rumi

watercolor on paper-portrait-bloom

watercolor on paper-portrait-bloom

Try not to resist the changes that comes your way.
Instead let life live through you.
And do not worry that your life is turning upside down.
How do yo know that the side you are used to is better than the one to come?

– Shams of Tabrizi

watercolor on paper-portrait-resist

watercolor on paper-portrait-resist

Do not feel Lonely
The entire universe is inside you.
~Rumi

watercolor on paper-selfportrait-do not feel  lonely

watercolor on paper-selfportrait-do not feel lonely

“You don’t love someone for their looks, or their clothes, or for their fancy car, but because they sing a song only you can hear.”
― Oscar Wilde

watercolor on paper-selfportrait

watercolor on paper-selfportrait

“I want your sun
to reach my raindrops,
so your heat can raise my soul
upward like a cloud.”
~ Rumi

watercolor on paper-portrait-I want your sun to reach my raindrops

watercolor on paper-portrait-I want your sun to reach my raindrops

The one who truly loves you will set you free.
~Rumi

watercolor on paper-portrait-who truly loves you

watercolor on paper-portrait-who truly loves you

Do not feel Lonely
The entire universe is inside you.
~Rumi

watercolor on paper-portrait-Do not feel Lonely

watercolor on paper-portrait-Do not feel Lonely

“Flow with whatever is happening
and let your mind be free.
Stay centered by accepting
whatever you are doing.
This is the ultimate.”

~ Chuang Tzu

watercolor on paper-selfportrait- let your mind be free

watercolor on paper-selfportrait- let your mind be free

Be empty of worrying…
Why do you stay in prison
when the door is so wide open?
Move outside the tangle of fear-thinking.

~Rumi

watercolor on paper-portrait-Why do you stay in prison

watercolor on paper-portrait-Why do you stay in prison

I long to escape the prison of my ego
and lose myself in you.

~ Rumi

watercolor on paper-portrait-lose myself in you

watercolor on paper-portrait-lose myself in you

This world is like a mountain.
Your echo depends on you.
If you scream good things,
the world will give it back.
If you scream bad things,
the world will give it back.
Even if someone speaks badly about you,
speak well about him.
Change your heart to change the world

~ Shams Tabrizi

watercolor on paper-selfportrait-Change your heart to change the world

watercolor on paper-selfportrait-Change your heart to change the world

Don’t let them think that we’ve broken down;
That we’ve cracked up.
We merely dropped leaves,
For a further spring.
~ Rumi

watercolor on paper-portrait -We merely dropped leaves

watercolor on paper-portrait -We merely dropped leaves

“A mountain keeps an echo deep inside. That’s how I hold your voice.”
~ Rumi

watercolor on paper-portrait

watercolor on paper-portrait

“The way to know life is to love many things.”

~Vincent van Gogh

Watercolor on paper - Portrait - Radik Tyulyush

Watercolor on paper – Portrait – Radik Tyulyush

“Open your arms to change but don’t let go of your values.”

~ Dalai Lama

Watercolor on paper-Radik Tyulyush-Tuvan Throat Singer

Watercolor on paper-Radik Tyulyush-Tuvan Throat Singer

“Everyday we are engaged in a miracle we don’t even recognize.”

~ Thich Nhat Hanh

Watercolor on paper-Alexey Saryglar

Watercolor on paper-Alexey Saryglar

Call Me by My True Names by Thich Nhat Hanh

Do not say that I’ll depart tomorrow
because even today I still arrive.

Look deeply: I arrive in every second
to be a bud on a spring branch,
to be a tiny bird, with wings still fragile,
learning to sing in my new nest,
to be a caterpillar in the heart of a flower,
to be a jewel hiding itself in a stone.

I still arrive, in order to laugh and to cry,
in order to fear and to hope.
The rhythm of my heart is the birth and
death of all that are alive.

I am the mayfly metamorphosing on the surface of the river,
and I am the bird which, when spring comes, arrives in time
to eat the mayfly.

I am the frog swimming happily in the clear pond,
and I am also the grass-snake who, approaching in silence,
feeds itself on the frog.

I am the child in Uganda, all skin and bones,
my legs as thin as bamboo sticks,
and I am the arms merchant, selling deadly weapons to
Uganda.

I am the twelve-year-old girl, refugee on a small boat,
who throws herself into the ocean after being raped by a sea
pirate,
and I am the pirate, my heart not yet capable of seeing and
loving.

I am a member of the politburo, with plenty of power in my
hands,
and I am the man who has to pay his “debt of blood” to, my
people,
dying slowly in a forced labor camp.

My joy is like spring, so warm it makes flowers bloom in all
walks of life.
My pain if like a river of tears, so full it fills the four oceans.

Please call me by my true names,
so I can hear all my cries and laughs at once,
so I can see that my joy and pain are one.

Please call me by my true names,
so I can wake up,
and so the door of my heart can be left open,
the door of compassion.

Thich Nhat Hanh

watercolor - selfportrait-Call Me by My True Names

watercolor – selfportrait-Call Me by My True Names

Turkey coal mine disaster:

Anguish quickly turned to anger over Turkey’s mine disaster Wednesday, with protests kicking off over the government’s failure to respond to previous deaths at the site.

As the death toll climbed and rescuers scrambled to find survivors in the burning Soma mine, several unions announced national strikes and demonstrators gathered outside the headquarters of the mine’s owners.

There were also angry confrontations when Prime Minister Recep Tayyip Erdogan visited Soma, with rocks reportedly thrown at police protecting the leader’s entourage as it passed through crowds.

The prime minister was booed after speaking about the mine, with members of the crowd yelling “Resign! Resign!” At least ten protesters were taken away from the scene by police…http://www.nbcnews.com/storyline/turkey-mine-collapse/turkey-mine-disaster-ignites-angry-protests-over-worker-safety-n105101

watercolor-ink-Turkey coal mine disaster

watercolor-ink-Turkey coal mine disaster

watercolor-ink-lament

watercolor-ink-lament

“Many of the faults
you see in others,
dear reader,
are your own nature
reflected in them. ”

~ Rumi

watercolor - annecy - france - many of the faults you see in others

watercolor – annecy – france – many of the faults you see in others

“Never lose hope
when the beloved
sends you away.
If you’re abandoned
if you’re left hopeless
tomorrow for sure
you’ll be called again.
If the door is shut
right in your face
keep waiting with patience
don’t leave right away.
Seeing your patience
your love will soon
summon you with grace
raise you like a champion.”

~ Rumi

watercolor - water lilies - never lose hope

watercolor – water lilies – never lose hope

“The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance.”

~ Aristotle

watercolor - portrait -radik tyulyush

watercolor – portrait -radik tyulyush